nu-clear drumandbass sound

 
 
 
 
 
 
 
 
mp3-download:
 
 
 
       
radiance ( jamda + patrick d 2006 )
06:02
 
nucleus ( jamda + patrick d 2005 )
06:50
 
fly 2002 ( patrick d 2002 )
07:14
 
released on TAW 002
toxycz ( patrick d 2002 )
08:12
 
released on TAW 002
voll erwischt ( patrick d 2002 )
07:07
 
released on TAW 002
doublezero remix ( patrick d 2002 )
07:06
 
released on TAW 002
basic snow ( patrick d 2000 )
08:18
released on TAW 001
fuck south park (bauernhaus remix) ( patrick d + indee 2000 )
04:56
released on TAW 001
pushit hard ( patrick d 2000 )
06:00
released on TAW 001
hakk anthem ( patrick d 2000 )
06:39
released on TAW 001

© since 2001 nu-clear.ch